UA-59741552-1
Stockholm City- Mall of Scandinavia

Mäss och marknads- resor

Sportresor

Korta flyttar

Shoppingresor

Konsert och showresor

Rock at Sea

Facebook: Info om resor & trafikläget

Tuna Trafik AB
Hejargatan 2A
632 29 ESKILSTUNA

Karta
Telefon: 016-13 20 00 vardagar 08-17
Jourtelefon: 016-13 20 91 övrig tid endast för akutärenden

Fax: 016-12 32 90
E-post: buss.resor@tunatrafik.se