Köpvillkor

Bokning
Bokning och betalning av biljett sker på vår hemsida www.tunatrafik.se
Bokningen stänger klockan 16.45 sista vardagen innan avfärd, eventuella restplatser kan köpas kontant vid avfärd. Bokningsbekräftelsen gäller som biljett och ska uppvisas till chauffören innan påstigning.

Avbokning
Avbokning godtas fram till 16.45 helgfri vardag innan avgång med en administrativ kostnad på 40 kronor.
Hela biljettkostnaden återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.


Priser/biljett
Biljettpriset för respektive resa står på hemsidan och betalning sker via PayPal.
Kontantpriset varierar beroende på typ av resa.
Priset gäller även om kund åker endast ena riktningen och gäller för resa under en och samma dag.
Det åligger kunden att kontrollera att uppgifter på biljetten stämmer gällande datum.

Tider
Tider för avgångar och ankomster finns på hemsidan www.tunatrafik.se

Djur
Endast ledarhund för synskadad får medfölja på bussen.

Bagage
Endast handbagage som ryms på golvet framför resenären eller direkt i hylla ovanför densamma får tas ombord på bussen, övrigt bagage skall förvaras i lastutrymme. Varje betalande resenär får ta med ett bagage på max 10 kg. Maximala värdet på bagage får inte överstiga 15 % av ett Basbelopp. Skrymmande bagage får endast tas med i mån av plats, chauffören har rätt att neka gods efter eget bedömande. Inget bagage får av säkerhetsskäl förvaras i bussens mittgång. Resenär skall ha kontanter och värdeföremål under egen uppsikt inne i bussen. Resenär ansvarar själv för att ha sitt bagage rätt försäkrat då Tuna Trafik ej ansvarar för eller ersätter skadat, stulet eller bortkommet gods. Det åligger resenär att ha sitt bagage eller gods märkt med nödvändiga uppgifter (namn och telefonnummer).

Kvarglömt bagage
Tuna Trafik ansvar inte för kvarglömda effekter eller bagage. Upphittat gods ligger kvar hos Tuna Trafik i 3 månader efter upphittandet. Kontakt med oss gällande upphittat gods sker via e-post:
buss.resor@tunatrafik.se.

Förtäring
Förtäring på bussen är tillåtet om det inte medför olägenhet för övriga resenärer. Tänk på allergirisken. Dock får inte alkoholhaltiga drycker drickas på bussen.

Trivsel ombord
För allas trevnad är bussarna helt rökfria. Användandet av dator, telefon och musikspelare skall ske med hänsyn till övriga resenärer.
Chauffören har rätt att avvisa resenärer som inte respekterar reglerna eller stör medresenärer.

Inställd resa
Tuna Trafik har rätt att ställa in resa om tillräckligt antal bokade ej uppnåtts, detta antal kan variera för varje resa. Kund meddelas om detta senast dagen innan resan. Kunden förbinder sig att använda fungerande e-postadress och telefonnummer där meddelande om inställd tur kan skickas.
Återbetalning av erlagd avgift sker via Paypal. Kunden förbinder sig att använda samma e-post hos Tuna Trafik och Paypal för att återbetalning ska kunna ske.

Tuna Trafik AB
Hejargatan 2a
632 29 Eskilstuna
e-post: buss.resor@tunatrafik.se