• Då risken för halt väglag fortfarande överhängande gäller fortfarande: Skulle skolbussen inte komma är anledningen troligen att chauffören bedömt väglaget för riskabelt för att köra. Om bussen inte kommer så åligger det förälder att se till att barnen kommer till skolan.
    Säkerheten först!
Mäss och marknads- resor
Skolbussen turlistaVårterminen 21
Korta flyttar
Facebook: Info om resor & trafikläget