Sol som blir el

Sol i sinne, sol både ute och inne.
Nu satsar vi på framtiden då El av Sol Nordic AB har monterat 371 kvm solpanel på vårt garagetak.
I vår satsning på ett hållbart samhälle kommer vi nu att producera egen el. Detta är ytterligare ett steg i vår ISO-certifiering.
Anläggningen har en kapacitet av 55000 kWh per år och kommer att täcka den största delen av vårt årsbehov av el.


Se även:
www.elavsol.se
www.tunatrafik.se