Mäss och marknadsresor är pausade tillsvidare

Höstens mässor kommer att läggas ut inom kort.