Mäss och marknadsresor är pausade tillsvidare

På grund av att Stockholmsmässan kommer att användas för andra välbehövliga ändamål så är alla mässor under våren 2020 inställda.