Artikelnummer: 190405009

Extra busslinje till Rock at Sea med Tallink Siljas Galaxy 5 april 2019 -EJ BILJETT FÖR KRYSSNINGEN-

Endast påstigning vid bokad hållplats.
Rast på Dinners Enköping ca 15.10-15.45 (45 minuter)
Ankomst till terminalen ca 17.15

Hemresa 18.45 se turlista för ca-tider.
Rast på Dinners Enköping 45 minuter
Se även villkor

För info om kryssningen, besök Julymorning Records hemsida
För att boka kryssningen, besök Tallink Siljas hemsida
Välj avgång:
400 SEK