Stockholmsbussen inställd tills vidare

På grund av restriktioner om begränsat umgänge så är Stockholmsbussen inställd tills läget medger resande igen.
Vi inväntar myndigheternas rekommendationer och kommer att öppna Stockholmsbussen när så är lämpligt.

För mer information se dessa länkar: krisinformation.se och folkhälsomyndigheten.se